غرب برای رضای خدا ایران را وارد ماجرای FATF نمی‌کند/ صحبت‌های طیب‌نیا قانع کننده نبود