آمانو: ایران به توافق پایبند بوده است/ فقط یک مشکل کوچک داشتیم