تا زمانی که آیت الله خامنه ای هست ایران نفعی در رابطه با آمریکا ندارد!