بسیج دانشجویی ۶۴ دانشگاه کشور در نامه‌ای به مجلس خواستار توجه به تبین مبانی علوم انسانی در دانشگاه‌ها شدند