برخی می‌گویند ما قرارداد بسته‌ایم و خطر جنگ را بسته‌ایم/ دفاع مقدس برای ملت ما صحنه‌های افتخار آفرینی ایجاد کرده است