گفت‌وگوهای خوبی با همتای کانادایی داشتم/جمهوری اسلامی ایران خواسته‌هایی دارد که باید در مورد آن بیشتر صحبت کنیم