امنیت حق مردمی است که در راه انقلاب و اسلام فداکاری می‌کنند/امنیت همراه با سرور و نشاط برای مردم می‌خواهیم