ارتش سوریه عملیاتی نظامی علیه گروههای تروریستی در غوطه غربی دمشق را آغاز کرد