عربستان فردا رسما استفاده از تقویم میلادی را به جای تقویم هجری آغاز می‌کند