کاخ سفید گاف اوباما در مراسم تشییع شیمون پرز را اصلاح کرد