روزنامه صهیونیستی ادعا کرد: «پرز» از حمله نتانیاهو به ایران جلوگیری کرده است