ادامه امن‌سازی پایتخت سوریه؛ صدها تروریست مجبور به خروج از ریف دمشق شدند