ظریف: هیچ کشوری نمی‌تواند برای ایران شرط و شروط تعیین کند