تکذیب انتخاب «بانک» بعنوان رئیس ستاد انتخاباتی روحانی