ایران نمونه‌های مختلفی از موشک «ذوالفقار» را به نمایش گذاشته است