یک میلیون دانش‌آموز از 10 مهر به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند