تقدیر اینستاگرامی جهانگیری از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت تدبیر و امید