تکذیب انتخاب «مرتضی بانک» بعنوان رئیس ستاد انتخاباتی روحانی