ذوالفقاری: صحبت‌های بنده در مقابل سخنان رضایی نبود