وزیر دفاع: تسلیم در نظام جمهوری اسلامی جایی ندارد/دولت به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر در عرصه جهانی است