آمانو: ایران‌ به‌ توافق‌ هسته‌ای‌ پایبند بوده‌ است