مردم استان سمنان در تمام صحنه‌‌های انقلاب خوش درخشیده‌اند