ظریف: محتوای نامه به موگرینی انتقاد از نحوه اجرای برجام بود/ هیچ کشوری نمی تواند برای روابط با ایران شرط تعیین کند