امیر عبداللهیان با فعالان رسانه‌ای لبنان و سوریه دیدار کرد