بیانیه جامعه مدرسین با امضای آیت الله یزدی: به مسئولان اخطار می‌کنیم/ صبر و حوصله مردم متدین و مراجع بزرگ محدود است/ نگذارید در برخورد با این حرکات، مردم وارد عمل شوند