رونمایی از کتاب «ابعاد ظریف مذاکرات» با حضور وزیر خارجه