تقدیر دفتر رییس جمهوری از استقبال مردم از کاروان دولت تدبیر و امید