دیدار جمعی از دانشجویان با معاون اجرایی شورای نگهبان