مسئولان وزارت علوم شیوه‌های جدیدی برای برخورد با دانشجویان بورسیه به کار گرفته‌اند