محبیان: سناریوی حمایت از روحانی از دستور کار اصولگرایان خارج شده/ موقعیت قالیباف بد نیست