ابوترابی: هدف دشمن روی کار آمدن مسئولانی است که به کارآمدی نظام لطمه می‌زنند