نفوذ این‌بار از مسیر واگذاری زمین‌های ملی/ سرنوشت فلسطین را فراموش کردند؟