عضو کمیسیون امنیت ملی: بوئینگ و ایرباس تا آخر سال وارد ایران می‌شود