جنایتکارانی که جایزه صلح نوبل را تصاحب کرده‌اند!/ از عامل کشتار دیریاسن تا جلاد قانا