در صورت تخصیص اعتبارات؛ دریاچه ارومیه طی 10 سال به طراز آبی نرمال می‌رسد