فرمولهای دشمن را برای تسلط باطل کردیم/آمریکایی‌ها مجبورند با زبان فارسی با پاسداران انقلاب اسلامی صحبت کنند