واشنگتن برای لغو تحریم بانک‌های ایران سندی محرمانه‌ امضا کرده