حماس: شرکت محمود عباس در تشییع پرز بی توجهی به خون شهداست/جنبش فتح: عباس موظف به شرکت در تشییع پرز بود