امتناع واشنگتن از همکاری با مسکو بهترین هدیه به تروریست‌هاست