دستگاههای دولتی از مدل نیروهای مسلح برای مقابله با نفوذ الگو بگیرند/ برجام برای اثبات بدعهدی آمریکایی ها لازم بود