سخنان عجیب معاون اول روحانی!/گیرند‌گان حقوق‌های نجومی قبلی هیچ تخلفی نکردند