پیام تبریک جهانگیری برای سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین