حمله فاجعه‌بار به ایران که متوقف شد/ وحشت از واکنش تهران و متحدانش