آمریکایی‌ها در پهپاد پنهان کار و بمب افکن هم تراز ما هستند/ پهپاد صاعقه از خانواده آرکیو 170 ایرانی است