سلیمی نمین: شخصیت روحانی تنش آفرین نیست/ با سابقه تنش آفرینی احمدی نژاد ورود او به انتخابات به صلاح نیست