واکنش وزارت کشور به اخبار مربوط به عملیات انتخاری داعش در نماز جمعه