آئین‌نامه‌ اجرایی صعب العلاج بودن بیماری نقص ایمنی ابلاغ نشده است