هنرهای تجسمی به نگارخانه های شیراز آمدند/وصال میزبان نقاشان معاصر