نشست خبری دبیرکل جامعه اسلامی دانشجویان فردا برگزار می‌شود