امیدی به تنش‌زدایی برجام نیست/ آمریکا باید حمایت خود را از بعضی از گروههای داخلی ایران افزایش دهد